ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เกรด A
bulletเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คอมปาวน์ตามความต้องการของลูกค้า
เม็ดพลาสติก PP รีไซเคิล
bulletScrap PP
เม็ดพลาสติก PE รีไซเคิล
เม็ดพลาสติก PS รีไซเคิล
เม็ดพลาสติก ABS รีไซเคิล
Business Core Value

 P S M Plasitech Group เราเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ภายใต้ Brand  Un-Virgin™ ซึ่งมีสินค้าเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 4 ชนิด ด้วยกันคือ 

  1. PP
  2. PE
  3. PS
  4. ABS


หนึ่งในปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คือ ความไม่มีมาตรฐานของวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิ้ลที่นำมาผลิต ส่งผลให้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตออกมานั้น มีคุณภาพไม่คงที่ทั้งในล๊อตการผลิตเดียวกัน และระหว่างล๊อตการผลิต


ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ  เกี่ยวกับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล P S M Plasitech เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลให้มีมาตรฐาน และมีคุณสมบัติ ที่คงที่สม่ำเสมอ ทั้งในล๊อตเดียวกัน รวมถึงในแต่ละล๊อตการผลิต เราจึงได้ก่อตั้ง RE-Plas Laboratory ขึ้น เพื่อทำการควบคุมคุณภาพและคุณสมบัติ ของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ให้ได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ 


ในการดำเนินธุรกิจ ของทาง P S M Plasitech นั้น เรามีพันธะสัญญา ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเรามีการคำนึงถึง การพัฒนาใน 3 ด้าน คือ


  1. ด้านธุรกิจหลักขององค์กร
  2. ด้านสิ่งแวดล้อม
  3. ด้านสังคม


ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจของ ทาง P S M Plasitech มีการเติบโตอย่างมั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และตัวธุรกิจ ต้องไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด